Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU DOBRY RUCH,FIZJOTERAPIA CHRUSTOWICZ ANNA,

ul. Szewska 6/1, 26-600 Radom, reprezentowany przez mgr Annę Chrustowicz.

 

1. Pacjent umawia się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 512 187 976.

2. Płatność odbywa się po zakończonej wizycie.

3. Możliwość płatności kartą, gotówką, BLIK-iem.

4. Fakturę za wizytę wystawiam do końca miesiąca, w którym wizyta się odbyła. Faktura wysyłana jest na adres mailowy Pacjenta.

 

ZALECENIA DLA PACJENTA

 

1. Na konsultację fizjoterapeutyczną i badanie stóp z wykonaniem wkładek proszę o zabranie obuwia, do którego mają być dopasowane wkładki oraz strój sportowy odsłaniający kolana.

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie gabinetu DOBRY RUCH wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, rodzica lub opiekuna faktycznego.

3. W przypadku wizyty osoby niepełnoletniej, która przychodzi z innym opiekunem niż wynika ze stanu prawnego, tymczasowy opiekun musi mieć upoważnienie.

 

ZABRANIA SIĘ

 

1. Na terenie gabinetu DOBRY RUCH zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.

2. Z konsultacji nie mogą skorzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych pacjentów.

3. Zastrzegam sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli zachowanie pacjenta będzie nieadekwatne do miejsca.

 

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE WIZYT

 

1. Każdy pacjent w gabinecie DOBRY RUCH jest traktowany indywidualnie, dlatego czas wizyty może ulec wydłużeniu.

2. Konsultację lub badanie można odwołać bez ponoszenia kosztów do godz. 18:00 poprzedniego dnia przed planowaną wizytą. W przypadku nieodwołania lub odwołania wizyty w czasie krótszym pacjent ponosi koszt konsultacji/badania. W przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek zalecam ich odwołanie w piątek do godz. 18:00.

3. Spóźnienie pacjenta na wizytę nie przedłuża czasu jej trwania. Mogę odmówić wykonania usługi jeśli spóźnienie może zakłócić wizyty innych pacjentów.

4. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wcześniej ustalonej wizyty z przyczyn losowych i zaproponowania pacjentowi nowego terminu.

Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.

ul. Szewska 6/1 26-600 Radom

NIP: 7961929551, REGON: 671931859

NIP: 7961929551, REGON: 671931859

Dane Firmy: DOBRY RUCH Fizjoterapia Radom Chrustowicz Anna

 DOBRY RUCH Fizjoterapia Radom wkładki ortopedyczne

Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.

Dane firmy

Godziny otwarcia:

Poniedziałek

Środa

Piątek

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

 

Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.
Anna Chrustowicz Fizjoterapia Radom
Jedyna w Radomiu i okolicy pracuję na materiałach francuskiej firmy Capron Podologie, jest liderem w dziedzinie ortotyki.